Stipendije italijanskog Instituta za istorijske studije 

Italijanski institut za istorijske studije nudi stipendije za mlade diplomce i doktorante za akademsku 2017/18. godinu.

Cilj instituta je da da priliku mladim osobama za detaljno istraživanje odnosa između istorije i pitanja poput naučne logike, filozofije, etike, ljudskih prava, političke ekonomije, religije, umjetnosti i tema koje definišu i demonstriraju ljudske ideale, vrijednosti i ciljeve.

Stipendije se dodeljuju u oblasti istorije, filozofije i književnosti.

Kanditati čiji maternji jezik nije engleski moraju da obezbijede dokaze o stručnosti na engleskom jeziku na višem nivou, kopiju lične karte, transkripte, kopiju diplome i doktorske disertacije ili publikacije. Aplikanti moraju biti mlađi od 32 godine.

Biće dodeljeno 15 stipendija – 14 stipendija su u vrijednosti od 12.000 eura, a jedna stipendija je u vrijednosti od 10.300 eura.

Rok za podnošenje prijave je 31. jul 2017. godine.

Više informacija: http://www.iiss.it/…/Regulations-for-application-for….