mladiinfo

Stipendije Jiangsu univerziteta u Kini

Univerzitet Jiangsu za nauku i tehnologiju iz Kine objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava pohađanje studija u toj instituciji.

OBLAST:

nauka, tehnologija i sve druge relevantne oblasti koje su dostupne na univerzitetu.

OPIS

U oviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije u gore navedenoj instituciji. Stipendije se dodjeljuju za narednu akadmesku godinu. U okviru programa aplikantima su dostupne stipendije koje djelimično ili potpuno pokrivaju troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na bilo koji nivo studija u gore navedenim kao i u mnogim drugim oblastima. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da posjeduju pasoš i legalnu dozvolu za boravak u Kini;
• da posjeduju diplomu prethodnog nivoa studija;
• da posjeduju dobar akademski potencijal;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku:

http://apply.just.edu.cn/member/login.do.

ROK ZA PRIJAVU:

20. jun 2018.

Detaljnije na:

http://www.just.edu.cn/english/list/15.html.