STIPENDIJE KVINSLEND UNIVERZITETA

Australijski univerzitet Kvinslend raspisuje konkurs za dodjelu istraživačkih stipendija domaćim i inostranim studentima.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti postdiplomci.
Stipendija uklljučuje novačana sredstava u visini od 26, 682 australijskih dolara na ime troškova živlljenja, školarinu i zdravstveno osiguranje.
Izmedju ostalog, prijavljeni treba da podnesu na uvid i akademski CV, dokaze o dobrom poznavanju pisanog I govornog engleskog jezika, dva pisma preporuke.
Rok za podnošenje prijava je 31. Decembar 2018.
Više informacija na sajtu univerziteta https://scholarships.uq.edu.au/…/uq-graduate-school…
See Translation