Stipendije u oblasti biznisa u Njemačkoj

Fakultet za poslovne studije u Kelnu objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućavaju studiranje u toj instituciji.

OBLAST:

Biznis i druge srodne oblasti.

OPIS

U okviru programa aplikanti će imati priliku da pohađaju studije u gore navedenim oblastima. Aplikantima su dostupne stipendije u iznosu od 1500 do 3000 eura koje pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na bilo koji nivo studija, i koji ispunjavaju sljedeće uslove:


• Da imaju status redovnog studenta;
• Da posjeduju dobre akademske rezultate;
• Da imaju iskustva u vannastavnim aktivnostima u društveno-korisnim oblastima;
• Da dobro poznaju engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti se prijavljuju za program putem onlajn aplikacione forme, i šalju motivaciono pismo dužine jedne do dvije stranice. Posebna prijava za stipendiju nije potrebna.

ROK ZA PRIJAVU:

15. maj 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku.