Stipendije Univerziteta u Eseksu

Ako ste student koji živi van Velike Britanije i EU, možete ostvariti pravo na stipendiju za osnovne i postdiplomske programe na Univerzitetu Eseks, Velika Britanija.

OBLAST:

Sve oblasti dostupne na Univerzitetu

OPIS

Stipendije se dodjeljuju na osnovu uspjeha na prethodnom nivou obrazovanja. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo dužine ne preko 500 riječi u kojem će navesti prethodne kvalifikacije, radno iskustvo, zbog čega bi željeli studirati na Univerzitetu Eseks i na koji način im stipendija može biti od koristi.

USLOVI

Od kandidata se očekuje dobro poznavanje engleskog jezika. Ostali uslovi zavise od odabranog programa.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili razmotreni za stipendiju, kandidati šalju zahtjev putem elektronskog formulara.

ROK ZA PRIJAVU

31. decembar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija posjetite zvaničnu veb prezentaciju Univerziteta u Eseksu.