Stipendije za istraživače

Međunarodna organizacija SCAR dodjeljuje četiri do pet stipendija za doktore nauka a kandidati mogu biti iz cijelog svijeta.
Družina program je dizajniran tako da podstakne aktivno učešće mladih naučnika i inžinjera za naučna istraživanja na Antarktiku. Cilj programa je da izgradi nove veze i ojača međunarodne kapacitete i saradnju u oblasti istraživanja na tom području.
Poslednji rok za slanje prijava je 1. jul 2017.godine.

Kandidati zainteresovani za ovaj program treba imaju završen doktorat ili da će u periodu od pet narednih godina doktorat završiti. Svojim učešćem treba da da doprinos ciljevima jednog ili više stalnih naučnih grupa i aktuelnih naučnoistraživačkih programa.
Vrijednost stipendija koje će se dodjeljivati je 15.000 američkih dolara.

Detaljnije informacije o program naći ćete na : http://worldofscholarships.com/…/4137-international…