mladiinfo

Stipendije za master studije na Amsterdamskom univerzitetu

Amsterdamska poslovna škola (The Amsterdam Buseniess School-ABS) sa Fakulteta za biznis i ekonomiju objavljuje konkurs za dodjelu stipendija za master studije u oblasti međunarodnih finansija. Budući stipendisti će imati priliku da steknu svoju master diplomu na univerzitetu u Amsterdamu u Holandiji.

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati iz svih zemalja koji ispunjavaju kriterijume određene programom stipendiranja. Proces selekcije se vrši na osnovu postignutih GMAT rezultata (Graduate Management Admission Test), te kvalifikovani kandidati imaju rezultat od najmanje 640 poena. Ukoliko kandidati posjeduju GRE rezultate, isti će biti konvertovani u GMAT i kandidati sa najvišim rezultatima će imati veće šanse za učestvovanje u ABS programu. Prijave se mogu dostaviti elektronskim putem, pri čemu je kandidat u obavezi da popuni online prijavni obrazac. Uz navedeno, potrebno je dostaviti i sljedeću propratnu dokumentaciju: pasoš, jednostranu radnu biografiju, jednostrano motivaciono pismo (najviše 500 riječi), diplomu, univerzitetske transkripte, GMAT ili GRE (ako je primjenjivo), TOEFL ili IELTS sertifikate (ako je primjenjivo). Svaki MIF (master studija međunarodnih finansija) kandidat mora obezbijediti dva pisma preporuke koja popunjavaju i dostavljaju dva relevantna lica (lica koja ocjenjuju kandidata), pri čemu se formular za pisma preporuke može preuzeti sa zvaničnog sajta programa (link naveden dalje u tekstu). Vrijednost stipendija varira i može iznosti između 1,000 i 11,000 eura, u zavisnosti od postignutih GMAT rezultata. Misija ABS-a je da ponudi inspirativnu međunarodnu zajednicu za proučavanje biznisa i menadžmenta, gdje i osoblje i studenti mogu razviti svoje kapacitete za najbolji rezultat.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 1. maj 2018. godine.

Za više informacija, posjetite zvanični sajt na: http://abs.uva.nl/…/scholarships/scholarships.html…