Stipendije za osnovne studije Univerziteta u Bristolu

Univerzitet u Bristolu nudi stipendije inostranim studentima za 2018. godinu koja pokriva dio ili cijeli iznos školarine.

OBLASTI

Sve oblasti na Univerzitetu izuzev medicine, zubarstva i veterine.

OPIS

Stipendija pokriva između 25 i 100 posto iznosa školarine.

USLOVI

Bez posebnih uslova. Podrazumijeva se potvrda o poznavanju engleskog jezika i dobar uspjeh na prethodnom nivou obrazovanja.

NAČIN PRIJAVE

Kandidat preuzima aplikacioni formular na linku, popunjava i šalje na mejl international-partnerships@bristol.ac.uk.

ROK ZA PRIJAVU:

23. mart 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o ovoj stipendiji posjetite zvanični sajt Univerziteta u Bristolu.