Mladiinfo

Stipendije za studiranje u Japanu

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave za stipendije koje im omogućavaju studiranje na nekom od univerziteta u Japanu. Ove stipendije su namijenjene studentima koji se upisuju na bilo koji niivo studija u svim oblastima koje su u ponudi na ovim univerzitetima i dodijeljuju na period od pet godina, plus godinu dana pripreme koja je namijenjena učenju japanskog jezika.

Kandidatima se nudi mogućnost da se usavršavanja u administraciji, zakonodavstvu, agrokulturi, šumarstvu, arhitekturi kao i u mnogim drugim oblastima. Pravo prijave imaju kandidati koji dolaze iz zemalja koje imaju dobre diplomatske odnose sa Japanskom vladom, koji posjeduju diplomu o završenom prethodnom nivou studija. U okviru programa kandidati će dobijati mjesečne stipendije koje će im pokriti troškove studiranja.
Način prijavljivanja je onlajn, a prijave za ovaj program se mogu slati tokom cijele godine. Detaljnije informacije o ovom programu mogu se naći na sljedećem linku:
http://www.mext.go.jp/en/.