mladiinfo

Stipendije za studiranje u Kini

Northwestern Polytecnical univerzitet iz Kine objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLAST:

sve oblasti koje su dostupne na univerzitetu.

OPIS

U okviru programa aplikanti imaju mogućnost da pohađaju studije u gore navedenoj instituciji u svim oblastima koje su dostupne na univerzitetu. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/19. U okviru programa aplikantima se dodjeljuju stipendije u iznosu od 1500 do 3500 jena po osobi na mjesečnom nivou. Pored toga dostupne su stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na bilo koji nivo studija iz cijelog svijeta. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da posjeduju diplomu srednje škole:
• da nemaju manje od 18 a više od 25 godina;
• da su u dobrom zdravstvenom stanju;
• da imaju dobar akademski potencijal;
• aplikanti koji se upisuju na master studije moraju posjedovati bečelor diplomu;
• ne smiju biti stariji od 35 godina;
• aplikanti koji se upisuju na doktorske studije moraju posjedovati master diplomu;
• ne smiju biti stariji od 40 godina;
• moraju imati dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku:
http://admission.nwpu.edu.cn/. Uz popunjenu aplikaciju zainteresovani aplikanti moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• akademske transkripte;
• ovjerene kopije prethodne diplome;
• prismo preporuke srednje škole za one koji se upisuju na osnovne studije;
• oni koji se upisuju na master studije moraju dostaviti pismo preporuke dva profesora sa osnovnih studija;
• dokaz o znanju engleskog jezika;
• kopiju važećeg pasoša.

ROK ZA PRIJAVU:

30. jun 2018.

Detaljnije na:

http://admission.nwpu.edu.cn/