Stipendije za učešće na konvenciji UN u Bonu 

Partnerstvo za medije o klimatskim promjenama (CCMP) na čelu sa Internews’ Earth mrežom za novinare nudi stipendije novinarima kao i mogućnost da prisustvuju 23. konvenciji UN o klimatskim promjenama (UNFCCC). Dogadjaj će se održati u Bonu, u Njemačkoj sredinom novembra 2017. godine.

Da bi se prijavili za ovu stipendiju aplikanti moraju biti profesionalni novinari ili zastupnici medijske kuće.
Rok za prijavu je 21. jul.
Detaljnije informacije mogu se naći na sajtu:
http://earthjournalism.net/…/ccmp-journalism