mladiinfo

Stručna praksa za crnogorske studente u inostranstvu

Organizacija za međunarodnu razmjenu studenata – IAESTE Crna Gora poziva studente da se prijave za programe stručne prakse u inostranstvu za 2018. godinu.

OBLAST:

stručno usavršavanje

OPIS

Program je namijenjen studentima sa Univerziteta Crne Gore koji žele da obavljaju stručnu praksu u inostranstvu. Odabranim kandidatima je obezbjeđena mjesečna plata čiji iznos zavisi od izabrane prakse.

Odabrani kandidati snose troškove zdravstvenog osiguranja (koje je obavezno), putne troškove i uplaćuju doprinos za praksu u iznosu od 200 € na žiro račun organizacije IAESTE Crna Gora.

Nakon Generalne konferencije IAESTE-a, koja se održava u januaru 2018. godine, kandidati koji uđu u uži krug za dodjelu praksi biće obavješteni putem mejla.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju studenti sa svih univerziteta u Crnoj Gori koji do prijave na konkurs nijesu napunili 28 godina i zadovoljavaju sljedeće uslove:

• tokom svog školovanja nijesu gubili godinu;
• vladaju jednim od sljedećih jezika: engleski, njemački ili španski;
• imaju završena četiri semestra u trenutku realizacije prakse.

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: prijava@iaeste.me. Potrebno je dostaviti:

1. popunjen prijavni list koji se nalazi na linku: Prijavni formular;
2. priloženu kopiju uplatnice na račun IAESTE-a na 10 eura:
Naziv inicijatora kao nalogodavca: ime, prezime, adresa aplikanta;
Svrha transfera: Prijava na konkurs;
Naziv korisnika: Organizacija za međunarodnu razmjenu studenata – IAESTE Crna Gora, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica;
Broj žiro-računa: 550-7894-69.
3. potvrdu o studiranju;
4. spisak položenih ispita sa prosječnom ocjenom;
5. dokument kojim se dokazuje znanje stranog jezika s odgovarajućom kvantitativnom ocjenom (preporučuje se da dokaz o položenom ispitu stranog jezika/sertifikat o znanju stranog jezika bude na engleskom jeziku kako bi kasnije proces bio ubrzan). To može biti:

a) dokaz o položenom ispitu iz stranog jezika s upisanom ocjenom na matičnom fakultetu (fotokopija prve stranice indeksa i kopija ispisa ocjena iz stranog jezika) ili
b) sertifikat o znanju stranog jezika najmanje III stepena s ocjenom ili V stepena i više bez ocjene koji je izdala škola stranih jezika u Crnoj Gori ili inostranstvu (fotokopija + original na uvid).

Za dodatne informacije, svi zainteresovani se mogu od 9.00h do 15.00h obratiti putem telefona na broj: +382 20 220 615 / +382 69 304 260.

ROK ZA PRIJAVU:

15. decembar 2017. godine

VIŠE INFORMACIJA

Međunarodna organizacija za razmjenu stručnih praksi IAESTE (International Asscotiation for the Exchange of Students for Technical Experience) je asocijacija nacionalnih odbora država članica koji zastupaju akademske i studentske interese.

Detaljnije: Stručna praksa za crnogorske studente u inostranstvu