mladiinfo

 Takmičenje u oblasti fotografije 


Pozivaju se zainteresovani aplikanti da se prijave za program grantova. 

OBLAST1.

fotografija.

OPIS

U okviru programa aplikanti imaju priliku da pokažu svoje fotografsko umjeće i vještine. Takmičenje je namjenjeno onima koji žele da svoju karijeru popnu na veći nivo i da se na što bolji način probiju u svijet umjetnika. Svoje fotografije aplikanti mogu poslati u sljedećim kategorijama: tijelo, klima, svakodnevni život, eksperimentalna fotografija i urbana fotografija. Na kraju samog takmičenja aplikanti će dobiti sertifikat o učešću na istom. Pobjedničke fotografije u svim kategorijama osvajaju nagradu u iznosu 1000 eura. Svaki aplikant može poslati samo jednu fotografiju.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se bilo profesionalno bilo amaterski bave fotografijom. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da imaju više od 18 godina;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju poslati svoju fotografiju i uz nju sljedeće:
• 10 fotografija za jedan projekat;
• Opis projekta sa najmanje 50 riječi;
• Fotografije moraju biti u JPG formatu sa 1100 piksela rezolucije;

ROK ZA PRIJAVU:

31. avgust 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:
http://grant.photogrvphy.com/.