ToolFair konferencija za omladinske radnike u Italiji

Organizatori ToolFair konferencije pozivaju zainteresovane omladinske radnike, lidere i instruktore iz evropskih država da istoj prisustvuju od 3. do 6. oktobra u Palermu, Italiji.

Konferencija će se odvijati na italijanskom jeziku. Da bi se prijavili, zainteresovani moraju poznavati jezik, biti motivisan i spreman da radi na poljima omladinske politike.

Za više informacija pišite na mejl: a.tinaburri@agenziagiovani.it.

Rok za prijavu je 20. avgust 2017. godine.