mladiinfo

Treći AUC grant za podršku lokalnih projekata

Actors of Urban Change (AUC) je program Robert Bosch Stiftung- a u saradnji sa MitOst e.V. Nakon dvije etape programa (2013-15 i 2015-17), ova treća se održava od jeseni 2017. do ljeta 2019. godine.

Kroz lokalne projekte, međunarodni kvalifikacioni program, programe razmjene širom Evrope, učesnici imaju priliku da svoje vještine primijene na terenu.
Program nudi finansijsku pomoć radi unapređenja lokalnih projekata ali i međunarodnih aktivnosti sa akcentom na radionice i aktivnosti vršnjačkog učenja. Da bi podržali lokalnu saradnju, AUC nudi ukupan iznos od maksimum 13 000 eura. Ovo uključuje:
-grantove za realizaciju lokalnog projekta kandidata (do 5000 eura),
-stručnu pomoć (do 5000 eura),
-grantove za mobilnost, tj. finansijsku pomoć za Shadowing stažiranje u drugim umreženim gradovima (do 3000 eura).
Refunduju se svi putni troškovi i troškovi smještaja vezani za međunarodne seminare. Ova finansijska podrška uključuje i međunarodne aktivnosti. To podrazumijeva učešće na pet međunarodnih Actors of Urban Change Academy Meetings (svaki po 4-5 dana) sa akcentom na vršnjačko učenje, kao i grantove za mobilnost kako bi obavili stažiranje u drugim umreženim gradovima.
Actors of Urban Change je namijenjen pojedincima koji:
-rade u kulturnom, javnom ili privatnom sektoru,
-prijavljuju se kao lokalni tim sa zajedničkim projektnim prijedlogom za svoj grad,
-jako su motivisani da razviju svoje vještine u međusektorskoj saradnji i participativnom urbanom razvoju,
-zainteresovani su za međunarodnu razmjenu i umreživanje,
-žele da se uključe u rad lokalnih projekata, kao i međunarodne aktivnosti programa,
-posjeduju dobro znanje engleskog jezika,
-dolaze iz neke od 47 država članica Savjeta Evrope, Kosova ili Bjelorusije.
Lokalni projekti trebaju se baviti određenim aspektom urbanog razvoja ili razvoja zajednice u njihovom gradu (npr. socijalna uključenost i kulturna raznovrsnost, stambena pristupačnost, ekološka pravda, odgovorno korišćenje resursa). Tema mora biti važna za razvoj grada, biti inovativna na lokalnom nivou i uključivati lokalnu zajednicu.
Prijavljivanje se vrši jedino putem prijavnog formulara. Rok za prijavljivanje je 22.09.2017.
Dodatne informacije možete naći na:

http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/47964.asp?fref=gc&dti=1280986168594259