Treći rođendan

 NVO MLADIINFO MONTENEGRO proslavila je 30. marta svoj treći rođendan.

Od svog nastanka do danas glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih, informisanje, pospješivanje aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih. Predsjednica organizacije je Milica Žugić, a pored nje organizacija broji još nekoliko članova, volontera, a od 2013. godine jedna je od brojnih poslodavaca koji su u ponudi za stručno osposobljavanje svršenih studenata. Uspješno je realizovala nekoliko projekata. Projekat »Aktivnošću do učešća« finansijski je podržao Fond za aktivno građanstvo. Projekat je imao za cilj podizanje svijesti o potrebi aktivnog učešća mladih u životu društva i iniciranje stvaranja Savjeta mladih u Nikšiću.   – Projekat »Druga strana« realizovan je u partnerstvu sa NTV Montena, a podržan je od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projekat se bavio prevencijom narkomanije kroz 5 edukativno-informativnih emisija.   – Projekat »Učešćem do promjena« finansijski je podržao Centar za razvoj nevladinih organizacija kroz projekat “Aktivno učešće civilnog društva u razvoju Crne Gore”, koji finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projektom je podnijeta inicijativa za osnivanje Savjeta mladih u Nikšiću i  napisan Nacrt lokalnog akcionog plana za mlade za 2013. godinu. Osim ovih projekata ova NVO često pruža priliku mladima da učestvuju na internacionalim seminarima, treninzima i radionicama što predstavlja savršenu priliku za mlade da nauče nove stvari. Preko vladinog programa stručnog osposobljavanja u toku 2014.-2015. godine, dobila je 20 pripravnika, koji brojnim zadacima doprinose organizaciji. Tako se emisija o borilačkim i ekstremnim sportovima Sport atak uspješno emituje na TV 777, dok su u planu i emisija edukativno-zabavnog karaktera Fit@Šik, ali i Sport raport. U toku su pripreme za IT radionice kao i radionice francuskog jezika. Uskoro bi sa radom trebalo da počne i sajt informativno-edukativnog karaktera www.informishi.me koji će brojnim člancima pokazati mladima kako živjeti zdrav život . Brojne akcije su nešto čime se ova organizacija može pohvaliti pa je tako akcijom za 8. mart u saradnji sa cvjećarom “Hedera” obradovala štićenice Sigurne ženske kuće cvijećem i porukama podrške, a u planu su i akcija za djecu u Bijeloj u saradnji sa knjižarom “Karver”, kao i obilježavanje značajnih svjetskih dana.