Učestvujte u simulaciji parlamentarne prakse

Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka raspisuje konkurs za učešće na projektu “Simulacija parlamentarne prakse”. Simulacija će se održati 6. i 7. decembra 2014. godine na Fakultetu političkih nauka.

Prvog dana učesnici će imati priliku da simuliraju rad u Odboru za rodnu ravnopravnost, putem rasprave o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, a u cilju poboljšanja položaja žena u Crnoj Gori. Drugog dana učesnici će raditi u Odboru za ljudska prava i slobode. Tema rasprave biće predlog Zakona o registrovanim istopolnim zajednicama.
Cilj projekta je podstaknuti studentsku zajednicu na razmišljanje o aktuelnim temama i doprinijeti razvoju argumentovane debate u Crnoj Gori.

Zaintresovani studenti se na linku mogu prijaviti na jednu od dvije pozicije:
1. Odbornik/ca
2. Politički direktor partije.

Uloga odbornika/ce podrazumijeva aktivno učešće u raspravi sa pozicije partije koja im bude dodijeljena. Politički direktori partija prisustvuju simulaciji i prate rad odbornika njihove partije, vodeći računa o tome da oni ne izađu iz ideoloških okvira partije koju predstavljaju.
Selekcija učesnika će se vršiti na osnovu prijave. Nakon toga, izabranima će biti dostavljen materijal za pripremu kao i sve dodatne informacije u vezi simulacije. Uloge će biti podijeljene na sastanku, neposredno prije početka.
Po završetku Simulacije parlamentarne prakse nagrade će biti dodijeljene u sledećim kategorijama:
– Najbolji govornik
– Najbolji partijski delegat
– Najbolji pregovarač
– Najbolji partijski lider
Konkurs je otvoren za sve studente i srednjoškolce u Crnoj Gori. Participacija iznosi 5 eura, a uplaćuje se na dan početka simulacije. Učesnicima je obezbijeđen materijal za pripremu, ručak, osvježenje kao i sertifikat o učešću. Rok za prijavu je 27. novembar do 23:59h.
Prijavni formular možete naći na adresi:

 https://docs.google.com/forms/d/1SShrVxyTC8Rq3hth2tpJQ7uqWCf3bE4n69p3mL5KobE/viewform

Dodatne informacije se mogu dobiti putem maila: mapss.mn@gmail.com.