mladiinfo

USTC stipendije za inostrane studente u Kini

U saradnji sa Vladom Kine, Univerzitet za nauku i tehnologiju (University of Science and Technology – USTC) dodjeljuje CGS (Chinese Government Scholarship) stipendije inostranim studentima koji žele da upišu magistarske / doktorske studije na tom kineskom Univerzitetu.

OBLAST:

menadžment, nauka i inženjering; poslovne administracije; javne administracije; itd.

OPIS

Dodjeljuju se stipendije koje u potpunosti pokrivaju troškove tokom studija na USTC u Kini. Stipendija obuhvata besplatnu školarinu, smještaj i zdravstveno osiguranje. Ako univerzitet domaćin zahtijeva od studenata da žive u kampusu, univerzitet će stipendistima obezbjediti smještaj u univerzitetskom kampusu. U suprotnom, USTC će obezbjediti mjesečnu subvenciju za smještaj u iznosu od:

• 700 CNY mjesečno za magistarske studije;
• 1 000 CNY mjesečno za doktorske studije;

Takođe, studenti magistarskih studija će imati mjesečnu stipendiju od 3 000 CNY, dok će doktorandi imati stipendiju u iznosu od 3 500 mjesečno.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju samo inostrani studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• kandidat nema kinesko državljanstvo i mentalno je i fizički zdrav;
• kandidat nije registrovani student na nekom kineskom univerzitetu u trenutku podnošenja prijave, a ukoliko je diplomirao na kineskom univerzitetu, prošla je najmanje godina do trenutka podnošenja prijave;
• kandidati za magistarske studije moraju imati bečelor diplomu i biti mlađi od 35 godina (do prvog septembra 2018. godine);
• kandidati za doktorske studije moraju imati magistarsku diplomu i biti mlađi od 40 godina (do prvog septembra 2018. godine).

Studenti koji su ranije bili dio nekog kineskog stipendijskog programa ne ostvaruju pravo na prijavu.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim i putem pošte. Prijavna procedura sadrži tri koraka:

1) popunjavanje onlajn prijavnog obrasca za CGS stipendiju na: Prijavni obrazac;
2) popunjavanje onlajn prijavnog obrasca za upis na USTC univerzitet na: Prijavni obrazac;
3) dostavljanje dokumentacije putem pošte na adresu: Office of International Cooperation, University of Science and Technology of China, 96 Jinzhai Road, Hefei, 230026, Anhui, China. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) CGS prijavni obrazac sa potpisom i fotografijom (skorašnja);
b) kopija pasoša (važi na minimum godinu dana);
c) studija ili istraživački predlog (minimum 800 riječi);
d) CV;
e) dvije preporuke redovnih profesora ili profesora;
f) popunjen obrazac za fizički pregled stranaca koji se može preuzeti na: Obrazac;
g) HSK sertifikat (za aplikante koji se prijavljuju za nastavu na kineskom jeziku); validni TOEFL ili IELTS sertifikati za aplikante koji se prijavljuju za nastavu na engleskom jeziku;
h) kopija diplome i akademski transkripti (bečelor i master) – ovjereno od strane Ministarstva prosvjete ili ekvivalentnog organa u matičnoj zemlji kandidata.

Ukoliko su aplikanti diplomirali, a još nijesu stekli sertifikat o diplomi, moraju dostaviti zvaničnu dokumentaciju koja objašnjava razloge i navodi datum kada će je steći. Takođe, zaposleni studenti moraju dostaviti potvrdu poslodavca koja garantuje da je kandidat dobio odsustvo. Dokumentacija koja nije na kineskom ili engleskom jeziku mora se dostaviti sa ovjerenim prevodom (na kineski ili engleski jezik).

Koverta sa dokumentacijom mora biti naznačena sa “”Application for CSC scholarship”, serijskim brojem sa dna CGS obrasca i identifikacionim brojem sa USTC obrasca.

ROK ZA PRIJAVU:

15. mart 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet za nauku i tehnologiju u Kini je nacionalni istraživački koji se nalazi pod direktnim rukovodstvom Kineske akademije nauka. Član je C9 lige, koju je osnovalo devet najboljih univerziteta u Kini.

Detaljnije: USTC stipendije za inostrane studente u Kini