mladiinfo

Volontiranje sa srednjoškolcima u Los Anđelesu

Los Angeles Team Mentoring, neprofitna organizacija koja se bavi radom sa srednjoškolcima iz ekonomski ugroženih djelova grada, a u cilju otkrivanja i razvoja njihovih potencijala, poziva zainteresovane da se priključe radu te organizacije.

Na taj način će vam se pružiti prilika da pomognete razvoj grupe od 10-12 učenika, uz podršku još dva odrasla mentora, a dobićete i priliku da obogatite svoj rezime i umrežite se sa profesionalcima iz raznih oblasti. Inovativni kurikulum LATM-a podrazumijeva jačanje timskog duha i razvoj liderskih sposobnosti, samopouzdanja, učenje mirnog prevazilaženja konflikta i još mnogo toga. Radno mjesto podrazumijeva dvosatne mentorske sastanke jednom nedeljno, nakon škole, u periodu septembar 2017 – maj 2018.

Prijavu možete poslati elektronskim putem ili kontaktirati Aimee Borrayo, koordinatorku programa na: aborrayo@latm.org.