mladiinfo

VUFP master stipendije u Holandiji

Vrije univerzitet u Amsterdamu (Vrije Universiteit Amsterdam – VU Amsterdam) dodjeljuje VUFP stipendije inostranim studentima koji žele da upišu magistarske studije na tom Univerzitetu u Holandiji.

OBLAST:

umjetnost, kultura i istorija; biheviorističke i društvene nauke; računarstvo, matematika i biznis; ekonomija, biznis i pravo; jezik i komunikacije; prirodne nauke; filozofija; religija

OPIS

VUFP stipendijski program namijenjen je talentovanim budućim inostranim studentima koji žele da upišu master studije na Vrije Univerzitetu u Amsterdamu. Dodjeljuje se stipendija koja djelimično pokriva troškove školarine, dok je kandidat u obavezi da finansira ostale troškove tokom trajanja studija. Nastava će se izvoditi na engleskom jeziku.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju inostrani studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• odlični akademski rezultati i motivacija;
• odlično znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Prijavna procedura se satoji od dva koraka:

1. prijava za upis na Vrije univerzitet na Studielink: Prijava za upis, a zatim preko VUnet portala na: Prijava;
2. popunjavanje VUFP prijave na onlajn VUnet portalu – potrebno je pripremiti dokaz o izvanrednim akademskim rezultatima/GPA, motivaciono pismo i CV.

ROK ZA PRIJAVU:

1. februar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Vrije Universiteit Amsterdam je osnovan 1880. godine u Amsterdamu, Holandija. VU je jedan od dva najveća, javno finansirana istraživačka univerziteta u gradu.

Detaljnije: VUFP master stipendije u Holandiji