mladiinfo

 Potreban webmaster Save the Water™ organizaciji

Save the Water™ (STW) organizacija poziva kandidate širom svijeta da se prijave za volonterski program i postanu webmaster/vođa tehnološkog projekta u Floridi.


OBLAST:

informaciona tehnologija


OPIS


Program je namijenjen domaćim i međunarodnim kandidatima koji će raditi na tome da STW web stranica bude učinkovita i pouzdana. Projekti se kreću od pronalaženja funkcionalnih poboljšanja CMS-a, kroz module ili dodatake, projekata web sistema koji koriste lokalne web kolone za usavršavanje na web serveru do planiranja i praćenja plana oporavka od katastrofe.

Program uključuje sljedeće aktivnosti kandidata:

– upravljanje volonterskim grupama unutar webmaster tima;
– objezbjeđivanje mjesečnog izvještaja o napretku tima predsjedniku i potpredsjedniku;
– prisustvovanje mjesečnom sastanku tehnologa;
– izvještavanje pomoćnika direktora za datu projektnu grupu;
– upravljanje i vođenje projekata ;
– tehnička podrška web sistema i alata koje koristi organizacija;
– upravljanje komponentama, modulima, dodacima Content Manager-a i drugim web sistemima;
– manje ažuriranje za bazu ili sisteme jezgra;
– kreiranje web rezervnih kopija sistema.


USLOVI


Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji:
– imaju sposobnost istovremenog obrađivanja više projekata i podataka;
– su taktični, diplomatični, ljubazni i profesionalni u obraćanju javnosti;
– imaju efikasne vještine usmene komunikacije i sposobnost saradnje sa osobljem unutar i izvan odjeljenja;
– imaju iskustvo menadžera projekta u oblasti informacionih tehnologija;
– su upoznati sa najboljom IT praksom, besplatnim i otvorenim softverom i web tehnologijama;
– su upoznati sa projektima vezanim za CMS kao što su Tipo3, Drupal, Joomla ili WordPress;
– su upoznati sa projektima vezanim za web sisteme poput ERP, BPM, LMS.


NAČIN PRIJAVE


Da bi se prijavili, kandidati moraju poslati svoj rezime na e-mail adresu: newvolunteers@savethewater.org.


ROK ZA PRIJAVU:


Prijave su stalno otvorene.


VIŠE INFORMACIJA


STW je neprofitna organizacija sa sjedištem u SAD-u koja sprovodi istraživanje vode za identifikaciju i uklanjanje štetnih zagađivača u vodi, podiže svijest javnosti o kontaminaciji vode i njenom uticaju na zdravlje.

Detaljnije: Potreban webmaster Save the Water™ organizaciji