ANU Hedley Bull stipendije za master međunarodnih odnosa

Australijski Nacionalni Univerzitet daje do četiri Hedley Bull stipendije svake godine za studiranje na masteru međunarodnih odnosa. Stipendija obuhvata školarinu za najviše četiri sesije (semestra).

Ovo je jednako što je 72 kreditne jedinicama u toku studija i 24 kreditne jedinice vezane za tezu. Da bi bili kvalifikovani za ovu stipendiju, kandidati moraju ispuniti uslove za upis na master međunarodnih odnosa.

Uslovi
Kandidati moraju ispunjavati uslove za prijem na master međunarodnih odnosa (MIR Adv)- moraju posjedovati Bachelor diplomu ili internacionalni ekvivalent sa prosekom od 70%. i moraju zadovoljiti uslove za prijem koje navedeni univerzitet propisuje za poznavanje engleskog jezika.

Prijava
Kandidati za Hedley Bull stipendiju moraju dostaviti propratno pismo sa objašnjenjem zašto žele baš tu stipendiju. Propratno pismo zajedno sa prijavom za master međunarodnih odnosa (uključujući transkripte i preporuke) smatraće se potpunom prijavom za stipendiju.
Hedley Bull komisija za stipendije će obavijestiti kandidate o rezultatima do prve nedelje januara u godini kada će stipendija otpočeti.

Krajnji rok za prijavu je 31. oktobar 2017. Za više informacija posjetiti sljedeći link:

http://www.anu.edu.au/students/scholarships/hedley-bull-scholarship?fref=gc&dti=1280986168594259