na slici je grad trakaj

Aplicirajte za trening za facilitaciju učenja

AWERO (omladinska NVO) organizuje obuku za sve zainteresovane na temu “Modularni kurs obuke za omladinske radnike o olakšavanju učenja” koja će se održati od 15. do 21. septembra 2024. godine u Trakajskoj oblasti, Litvanija.

 

OBLAST:

edukacija, omladinski rad

 

OPIS

Cilj ove obuke je olakšavanje učenja u međunarodnim sredinama za omladinski rad koje je usklađeno sa profesionalnim kompetencijama zasnovanih na modelu kompetencija ETS-a za rad omladinskih radnika na međunarodnom nivou.

Ovo je sertifikovana obuka koja podrazumijeva široku koalicija partnera koji će stvoriti prilike za polaznike kursa da procijene, validiraju i priznaju razvoj kompetencija na međunarodnom nivou i u određenim zemljama.

Radni jezik kursa je engleski.

Maksimalan broj polaznika je 24.

Ovdje možete preuzeti agendu.

 

USLOVI

Kako bi aplicirali, kanditati moraju imati 18 godina ili više, kao i zadovoljavajuć nivo engleskog jezika koji je neophodan za učešće na ovom kursu.

 

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

 

ROK ZA PRIJAVU:

08.07.2024.

 

Detaljnije na:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/modular-training-course-for-youth-workers-on-facilitating-learning.12455/