Bečelor stipendije Utah State univerziteta

Utah State University iz Sjedinjenih Američkih Država objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLAST:

Poljoprivreda i druge srodne oblasti.

OPIS

Dodjeljuje se više od 200 stipendija za akademsku 2018. godinu. Svake godine ova institucija dodjeljuje stipendije u iznosu većem od 500,000 dolara.

USLOVI:

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji se upisuju na osnovne studije u gore navedenim oblastima koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da pokazuju finansijsku potrebu;
• Da posjeduju diplomu srednje škole;
• Da imaju znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da popune onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu univerziteta.

ROK ZA PRIJAVU:

31. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta:
https://caas.usu.edu/students/scholarships/.