BEST nudi ljetnje kurseve studentima

BEST (Board of European Students of Technology​) organizuje ljetnje kurseve u trajanju od 7 do 14 dana. Obuke se organizuju na 50 različitih univerziteta u Evropi i svaka od njih okupiće oko 30 internacionalnih studenata.

OBLAST:


tehnologija, inženjerstvo, biotehnika, medicina, marketing, biznis i obrazovanje.

OPIS:

U okviru programa, aplikanti će imati priliku da pohađaju studije u nekoj od gore navedenih oblasti. Kursevi se sastoje od akademskog dijela, u okviru kojeg su organizovane različite radionice, predavanja,
posjete kompanijama i društvenog dijela u okviru kojeg su organizovane posjete kulturno-istorijskim građevinama i prirodnim ljepotama. Na kraju kursa se dobija i sertifikat, koji može nositi i određeni broj ECTS kredita. Crnogorski studenti plaćaju 20% od ukupne kotizacije, što podrazumijeva od 0 do 11 eura u zavisnosti od kursa za koji se prijavljuju. U cijenu su uključeni svi troškovi: hrana, smještaj, društvene i akademske aktivnosti.

USLOVI:

nema posebnih uslova.

NAČIN PRIJAVE:

 

Da bi bili dio programa, aplikanti moraju poslati motivaciono pismo na engleskom jeziku i odgovoriti na 2 ili 3 pitanja.

ROK ZA PRIJAVU:

18. mart 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA:


Detaljnije informacije o programu, mogu se naći na sajtu:
BEST nudi ljetnje kurseve studentima