NRC traži pripravnika iz informacionih nauka

NRC for the SAFE Society na koledžu John Jay traži saradnika za akciono istraživanje.

OBLAST

Informatika

OPIS

Tim za analizu podataka analizira informacije sa ciljem da obavjesti NNSC o implementaciji strategija za smanjenje zločina. Ovaj tim je odgovoran za redovno generisanje informacija sa ciljem da prodre u kriminalne tendencije i pomogne u ažuriranju ključnih strategija. Odgovornosti se dodjeljuju u skladu sa sposobnostima učesnika i o tome će detaljnije biti rečeno tokom razgovora sa kandidatom i neke od njih se odnose na istraživanje, čišćenje, kodiranje NNSC podataka o kriminalu kroz korišćenje informatičkih tehnika, izgradnja skupova podataka, izgradnja kontrolnih tabli sa okruženjima i spoljnim okruženjima, generisanje tablica i vizualizacija podataka, priprema podataka, ispitivanje rezultata društvenih mreža, kreiranje i održavanje sistema, praćenje ključnih metrika vezanih za implementaciju strategije, podrška tekućim strateškim operacijama sa ciljem da se riješe specifični izazovi i pitanja. Stipendija će biti na raspolaganju za vrijeme trajanja stažiranja.

USLOVI

Kandidati moraju imati iskustva sa Glossy, building panelim, iskustvo sa analizom teksta, snažnu motivaciju za rad, i da su sposobni da rade nezavisno.

Drugi uslovi:


1. Poznavanje sljedećih alatki: Shiny, flexdashboard, ggplot2, dplyr.
2. Poznavanje ArcGIS ili slično mapiranje softvera.
3. Izvanredne organizacione vještine.
4. Strogi smisao za profesionalizam i diskreciju.
5. Sposobnost saradnje sa drugima.
Sposobnost rukovanja višestrukim zadacima.
6. Jaka orijentisanost na detalje.
7. Interesovanje za pitanja pravde i za krivično pravo.
8. Da je trenutno na osnovnim ili magistarskim studijama iz oblasti ekonomije, kvantitativnih nauka.

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavio neophodno je da kandidat:

1. Podnese pismo preporuke.
2. Posjeti sljedeći sajt na kojem može aplicirati:

Prijavni obrazac

ROK ZA PRIJAVU

25. mart 2018. godine

Detaljnije na: NRC traži pripravnika iz informacionih nauka