mladiinfo

BIF stipendije iz oblasti biomedicine

Boehringer Ingelheim Fonds (BIF) daje doktorske stipendije izvanrednim mladim naučnicima koji žele da ostvare ambiciozni doktorski projekat na period od tri godine iz oblasti osnovnog biomedicinskog istraživanja u vodećoj međunarodnoj laboratoriji.

Stipendija se nudi evropskim građanima koji rade u Evropi ili u inostranstvu, a neevropskim građanima koji se bave doktorskim projektom u Evropi. Stipendija se sastoji od stipendije na mjesečnom nivou koa se inicijalno odobrava na dvije godine i može se produžiti za narednih 12 mjeseci. Takođe se podrazumijeva učestvovanje na međunarodnim naučnim konferencijama. Stipendistima se nudi i lična podrška, seminari kako bi izlagali svoje projekte, sastanci sa svršenim studentima i samim tim mogu postati dio svjetske mreže.

Na dan isteka roka, kandidat ne bi trebao raditi na svom projektu duže od šest mjeseci. BIF želi da se kandidati prijave za stipendiju kada otpočinju rad na doktorskoj tezi.

Doktorski projekat mora biti eksperimentalni, u oblasti osnovnih biomedicinskih istraživanja, čiji je cilj razjašnjavanje osnovnih bioloških fenomena ljudskog života i sticanje novih naučnih znanja. Studenti koji još nisu završili svoje magistarske studije, odnosno oni koji ne mogu dati svoj MSC sertifikat na uvid na vrijeme, mogu se prijaviti samo ako su u mogućnosti da predaju svoj sertifikat u roku od četiri mjeseca nakon roka. Ljekari, veterinari i farmaceuti trebaju imati položen državni ispit.

Naučnici u Upravnom odboru vrše selekciju prijava prema tri kriterijuma:
• Kandidatova dotadašnja ostvarenja (ocjene i CV);
• Naučni kvalitet, tj. originalnost i inventivnost predloženog doktorskog projekta;
• Naučni standard laboratorije u kojoj će se projekat odvijati.

Rokovi za prijave: prvi februar, prvi jun i prvi oktobar svake godine. Predselekcija se vrši četiri nedelje nakon isteka odgovarajućeg roka a konačni izbor pet mjeseci nakon odgovarajućeg roka.
Za više informacija posjetiti sljedeći link:

https://bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html?fref=gc&dti=1280986168594259