CEP vas poziva na javnu debatu u Briselu

Centar za evropske perspektive (CEP), čije je sjedište u Sloveniji, organizuje javnu debatu u Briselu, marta 2018. godine pod nazivom „Povratak na agendu – EU proširenje i Zapadni Balkan“.

OBLAST:

Proširenje EU i Zapadni Balkan

OPIS

Cilj skupa je pozabaviti se pitanjem zamora EU u pogledu proširenja, kao i nedostatka i neadekvatnosti reformi u zemljama Zapadnog Balkana. Organizator želi pokrenuti novu debatu na relaciji EU – Zapadni Balkan kako bi se čuo glas obije strane.

Kako je želja organizatora da se aktivno uključe mladi ljudi sa Zapadnog Balkana u javnu debatu sa kreatorima politika EU, pozivaju se potencijalni učesnici da napišu esej i dobiju šansu da oblikuju svoju budućnost u Briselu.

Organizator će odabrati jedan esej, odnosno jednog autora po zemlji da se pridruži debati u Briselu, pri čemu će CEP pokriti troškove puta i smještaja.

USLOVI

Autori će biti birani po kriterijumima kvaliteta eseja i prethodnog iskustva u datoj oblasti.

NAČIN PRIJAVE

Pozivaju se mladi i predstavnici organizacija mladih u Crnoj Gori, da se uključe u javnu debatu sa EU donosiocima odluka, dostavljanjem eseja u okviru ovog poziva putem onlajn aplikacionog formulara.

Kontakt osoba za više informacija: Tina Mihelič, projektni koordinator, email: tina.mihelic@cep.si

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu je 12. februar 2018. godine, a spisak odabranih autora će biti objavljen 19. februara.

VIŠE INFORMACIJA

Više informacija o pozivu možete pronaći na veb stranici organizatora.