mladiinfomne

 Potreban menadžer za akademske poslove u Kaliforniji 

College Track, Inc. iz Kalifornije objavljuje konkurs za prijem kandidata na radnu poziciju menadžera za akademske poslove u gradu East Palo Alto.


OBLAST

administracija


OPIS


Izvještavajući direktora za akademske poslove, menadžer za akademske poslove ostvaruje značajne rezutate i osigurava uslove za studente koji nijesu na putu da uspiju na koledžu. Odabrani kandidat će identifikovati i upravljati predmetima studenata koji nijesu kvalifikovani za upis na koledž, kreirati individualne planove intervencije i kontinuirano će pratiti napredak. Uspješni kandidat će:

– osigurati da studenti ispune kriterijume podobnosti za upis na koledž;
– planirati kvalitetne programe;
– implementirati programe odjeljenja za akademske psolove;
– se angažovati u saradnji sa studentima i njihovim porodicama;
– razvijati jake odnose sa osobljem.

College Track nudi konkurentnu platu koja se određuje na filozofiji kompenzacije organizacije, a koja je zasnovana na tržišnim podacima. Uspješnim kandidatima će biti obezbijeđene zdravstvene i socijalne beneficije.


USLOVI


Mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– minimum četvorogodišnja diploma;
– iskustvo u angažovanju, razvoju i podržavanju talenata;
– dvogodišnje ili trogodišnje iskustvo u nastavi / asistiranju učenicima u postizanju dobrih akademskih rezultata;
– iskustvo / sposobnost u izgradnji odnosa sa učenicima, porodicama i školama;
– dokazani uspjeh u analiziranju podataka učenika i razvijanju ciljanih interventnih podataka;
– sposobnost upravljanja projektom;
– usredsređivanje na postizanje rezultata uprkos preprekama.


NAČIN PRIJAVE


Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je kreirati nalog a zatim popuniti online prijavni obrazac. 


ROK ZA PRIJAVU:


Prijave su stalno otvorene.


VIŠE INFORMACIJA


College Track je nacionalni program koji omogućava učenicima iz manjih zajednica da završe fakultet. Program uklanja barijere koje spriječavaju studente da steknu diplomu i pruža im sveobuhvatnu akademsku podršku.

Detaljnije: Potreban menadžer za akademske poslove u Kaliforniji