mladiinfo

CRI Irvington stipendija za imunologe

Cancer Research Institute (CRI) iz Njujorka poziva sve kvalifikovane mlade naučnike sa vodećih univerziteta i istraživačkih centara širom svijeta koji žele da se usavršavaju u oblasti imunologije raka da se prijave.

CRI omogućava finansiranje perspektivnih svršenih doktora nauka kao i neophodnu obuku kako bi nastavili da se bave poslom koji podrazumijeva spašavanje života. Program se bavi finansiranjem i davanjem neophodne obuke mladim imunolozima i imunolozima raka sa vodećih univerziteta i istraživačkih centara širom svijeta.

Stažisti rade i nastavljaju svoju obuku pod mentorstvom svjetski priznatog imunologa koji prati rad stažiste i priprema ga/ je za produktivnu i uspješnu karijeru u oblasti imunologije raka.
Stažisti primaju do 175 000 dolara u periodu od tri godine a ovaj iznos uključuje platu, osiguranje i druge troškove vezane za istraživanje kao što su troškovi putovanja na naučne konferencije i sastanke.

Predloženi projekat mora spadati u široko polje imunologije i mora biti povezan sa temom raka. CRI kandidati se moraju baviti oblašću koja je direktno vezana za oblast imunologije raka. Kandidati trebaju posjedovati doktorsku diplomu prije dana objave poziva i moraju izvršiti svoje istraživanje pod mentorstvom osobe koja je redovni profesor na fakultetu. Osobe sa pet ili više godina postdoktorskog iskustva nisu pozvane da se prijave (sa izuzetkom M.D. kandidata), a samo će u posebnim uslovima kandidati koji su već proveli tri ili više godina u laboratoriji sponzora do datuma početka stažiranja biti uzeti u razmatranje.

Stažiranje se može vršiti u SAD-u ili inostranstvu ali mora se odvijati u okviru neprofitne institucije. Mentori ne smiju nadgledati više od troje CRI stažista u isto vrijeme.
Stažiranje podrazumijeva stipendiju u iznosu od 55 000 dolara za prvu godinu, 57 000 dolara za drugu i 59 000 dolara za treću godinu. Odbici za administrativne troškove nisu omogućeni ni u okviru stipendije ni honorara univerziteta.

Takođe, dodatak u iznosu od 1500 dolara godišnje se prema odluci sponzora dodjeljuje matičnom univerzitetu radi plaćanja materijala potrebnog za istraživanje, troškova puta na naučne skupove i/ili zdravstveno osiguranje.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog formulara a rok za prijavljivanje je prvi oktobar 2017. godine do 17:00h. Kandidati će biti obaviješteni o odluci komisije u roku od 10-12 nedelja po isteku roka za prijavu.

Više informacija se može naći na: https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/post-doctoral-fellows?fref=gc&dti=1280986168594259