mladiinfo

INTREPiD biomedicinska istraživačka stipendija

INTREPiD je novi međunarodni program stipendiranja za talentovane mlade istraživače u oblasti prirodnih nauka od strane Center for Genomic Regulation (CRG) i H2020 Marie Curie Actions– People 2016 COFUND programa.

Program želi omogućiti izvanrednim mladim naučnicima svih nacionalnosti da razviju konkurentni istraživački projekat u oblasti prirodnih nauka na CRG- u i samim tim promovišu transnacionalnu mobilnost i karijerne perspektive mladih naučnika u Evropi. Dodjeljuje se šest stipendija.
Da bi bili dio ovog programa kandidati moraju ispuniti sljedeće uslove: da posjeduju doktorsku diplomu akreditovanog fakulteta, da planiraju doktorirati do roka za prijavu ili da imaju minimum četiri godine relevantnog istraživačkog isustva, da imaju najmanje jednu publikaciju kao prvi autori i trebaju dostaviti dva pisma preporuke.
Program je namijenjen mladim talentovanim istraživačima a cilj je da se promoviše multikulturalnost i mobilnost istraživača iz Evrope. U okviru programa kandidati dobijaju stipendije koje u potpunosti pokrivaju troškove studiranja. Stipendisti će biti zaposleni na period od 36 mjeseci.
Uspješni kandidati će se pridružiti istraživačkim grupama sa vodećim naučnicima i sprovešće istraživanje u nekoj od sljedećih oblasti biomedicine:
-program genomike i bioinformatike: Roderic Guigó
-program ćelijske i razvojne biologije: Elvan Boke, Sebastian Maurer
-program genetske regulacije matičnih ćelija i raka: Bernhard Payer, Fátima Gebuer, Juan Valcárcel, Maria Pia Cosma, Thomas Graf
-program bioloških sistema: Ben Lehner, Nicholas Stroustrup

Da bi se prijavili, kandidati moraju popuniti onlajn prijavni formular. Prijave za program mogu se slati najkasnije do 19.11.2017. godine.

Detaljnije informacije mogu se naći na: http://www.crg.eu/…/training-postdoctoral…/intrepid.