mladiinfo

PhD stipendije za istraživanja na Curtin univerzitetu

Curtin univerzitet u Australiji objavljuje konkurs za dodjelu stipendija međunarodnim studentima koji žele da upišu PhD studije na tom Univerzitetu.

OBLAST:

matematika

OPIS

Dodjeljuju se najviše dvije stipendije u iznosu od 25.500 dolara godišnje po kandidatu. Stipendija je dostupna za period od tri godine uz mogućnost maksimalnog produženja do šest mjeseci.

USLOVI

Mogu se prijaviti domaći i međunarodni studenti. Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji imaju status redovnih studenata i magistarsku diplomu.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adrese: L.Liu@curtin.edu.au ili y.wu@curtin.edu.au. Da bi se prijavili, kandidati moraju dostaviti svoj CV i pismo u kojem izražavaju svoje interesovanje za:

– matematiku ili srodne oblasti;
– nelinearnu funkcionalnu analizu, primijenjenu matematiku, diferencijalne jednačine i njihove primjene.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su stalno otvorene.

VIŠE INFORMACIJA

Curtin je inovativni, globalni univerzitet u Australiji poznat po istraživanjima visokog uticaja, snažnim industrijskim partnerstvima i posvećenosti pripremi studenata za buduću karijeru.

Detaljnije: PhD stipendije za istraživanja na Curtin univerzitetu

Comments are closed.