mladiinfo

Dodiplomske i postdiplomske stipendije na Exter univerzitetu

Exter univerzitet dodjeljuje Jonathan Young stipendije svim inostranim studentima koji žele da upišu dodiplomske ili postdiplomske studije na univerzitetu u Britaniji.

 

OBLAST

Stipendije su namijenjene za studije iz bilo kojih oblasti i kandidatima svih nacionalnosti.

OPIS

Nagrada od 1000 funti dodjeljuje se jednom ili više studenata za finansiranje putnih troškova ili istraživanje tokom školske 2017/18 godine, isključujući putovanja do i sa Univerziteta.

Razlog putovanja za navedeno odredište treba detaljno obrazložiti i imati podršku direktora programa ili mentora i istraživačkog supervizora za navedeno.

USLOV

Da bi stekli uslov za prijavu, kandidati moraju imati prethodno stečenu diplomu, dok će prednost imati kandidati koji trenutno nijesu dio stipendijskog programa Exter univerziteta.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se dostavljaju elektronskim putem, popunjavanjem aplikacionog formulara koji se nalazi na zvaničnoj web stranici programa za stipendiranje.

ROK ZA PRIJAVU:

28. oktobar 2017. godine.

Za više informacija, posjetite link: Dodiplomske i postdiplomske stipendije na Exter univerzitet