mladiinfo

Doktorske stipendije Ghent univerziteta

University of Ghent iz Belgije objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLAST:

Pravo, ekonomija fizika, matematika i druge oblasti dostupne na univerzitetu.

OPIS


U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da studiraju na Ghent univerzitetu ili u univerzitetu neke od zemalja u razvoju. Iznos stipendije zavisi od porodične situacije samog aplikanta i kreće se u iznosu od 1958 eura 15,440 eura za pokrivanje dijela operativnih troškova.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na doktorske studije u gore navedenim i mnogim drugim oblastima, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Moraju da dolaze iz i da su državljani neke od zemalja u razvoju;
• Da posjeduju master diplomu u gore navedenim ili pokrivenim oblastima;
• Moraju imati dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da popune onlajn aplikacionu formu koju mogu preuzeti sa zvaničnog sajta univerziteta.

ROK ZA PRIJAVU:

Šesti mart 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta:
Doktorske stipendije Ghent univerziteta.