mladiinfo

Doktorske stipendije u oblasti održive agrokulture

Pozivaju se zainteresovani aplikanti da se prijave za program stipendiranja koji im omogućava da pohađaju studije na bilo kom svjetskom univerzitetu.

OBLAST:

održiva agrokultura.

OPIS

U okviru programa aplikanti imaju mogućnost da pohađaju studije na bilo kom svjetskom univerzitetu u gore navedenoj oblasti. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018./2019. godinu. Aplikanti imaju mogućnost da u periodu od dvije godine pohađaju studije u gore navedenoj oblasti. U okviru programa dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja plus troškove zdravstvenog osiguranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na postdiplomske studije, odnosno na doktorske studije u gore navedenoj oblasti. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da posjeduju diplomu master studija u gore navedenoj oblasti;
• da posjeduju dobar akademski potencijal;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku:
http://apply.maich.gr/.
Uz popunjenu aplikacionu formu aplikanti moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• dokaz o akademskim dostignućima i uvjerenje o položenim ispitima;
• diplomu prethodnog nivoa studija;
• dva pisma preporuke;
• dokaz o znanju engleskog jezika.

ROK ZA PRIJAVU:

30. jun 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:
https://www.iamc.ciheam.org/…/master_of_schience/sag.