mladiinfo

Doktorske stipendije u oblasti prava u Singapuru

Nacionalni univerzitet u Singapuru objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLASTI:

Pravo

OPIS:

U okviru programa aplikanti će imati priliku da steknu znanja od eminentnih stručnjaka iz gore navedene oblasti. Kao dio programa aplikanti će razviti i izgraditi svoje istraživačke vještine. Programom je obuhvaćena obuka koja se sastoji od najviše šest diplomskih kurseva u prvoj godini nakon koje će aplikanti raditi tezu koja ne smije da sadrži više od 80000 riječi. U okviru programa aplikanti moraju usmeno odbraniti nacrt svoje teze da bi potvrdili kandidaturu za dalji rad na tezi. Dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja, a njihov iznos je 2000 singapurskih dolara a oni koji uspješno odbrane nacrt svoje teze dobijaju dodatnu stipendiju u iznosu do 500 singapurskih dolara. Stipendije se dodjeljuju na mjesečnom nivou.

USLOVI:

Program je namjenjen studentima koji se upisuju na doktorske studije u gore navedenoj oblasti a koji ispunjavaju sljedeće uslove: posjedovanje master diplome u oblasti prava, da imaju znanje engleskog jezika, da su zainteresovani za bilo koju oblast prava.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku:
Prijavni formular

ROK ZA PRIJAVU:

11. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku: Doktorske stipendije u oblasti prava u Singapuru