mladiinfo

Doktorske stipendije univerziteta Notre Dame u SAD-u

Notre Dame univerzitet u Sjedinjenim Američkim Državama objavljuje poziv za NDIAS rezidentni program stipendiranja.

OBLAST:

umjetnost, inženjering, humanističke nauke, prava, prirodne i društvene nauke

 

OPIS

Univerzitet dodjeljuje stipendije u iznosu od 60,000 dolara na godišnjem nivou, odnosno 30,000 dolara po semestru.

USLOV

Da bi se prijavili za NDIAS Residental program stipendiranja, aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove: da imaju odlične rezultate u oblasti za koju se odluče, da su zainteresovani za projekte koji se tiču normativnih, integrativnih i krajnjih pitanja koja su vezana za katoličku intelektualnu tradiciju, projekti moraju biti jasni i koherentni u cjelini, aplikant mora imati sposobnost interakcije sa drugim učesnicima i biti spreman da učestvuje u kolegijalnim diskusijama gdje će prezentovati svoja istraživanja, spremnost da daju svoj doprinos zajednici naučnika i moraju imati dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Kako bi se prijavili, potrebno je da aplikanti popune online aplikacioni formular i dostave sljedeća dokumenta: radnu biografiju (koja ne smije sadržati više od četiri strane), apstrakt prijedloga istraživanja (najviše 400 riječi), prijedlog istraživanja (najviše šest strana), bibliografiju koju će korisititi za svoje istraživanje ( najviše dvije strane), propratno pismo i tri pisma preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

 16. oktobra 2017. godine

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije: Doktorske stipendije univerziteta Notre Dame u SAD-u.

Comments are closed.