mladiinfo

Vodovod Budva dodjeljuje sedam stipendija

JP „Regionalni vodovod crnogorsko primorje“ dodjeljuje stipendije studentima osnovnih i specijalističkih akademskih studija u Crnoj Gori. Stipendiraće se 7 studenata, državljana Crne Gore, i to prioritetno po jedan iz opština crnogorskog primorja.

OBLAST:

energetika, automatika, hidrotehnika, hemijska tehnologija, ekonomija

OPIS

Stipendiraće se po jedan student iz opština Crnogorskog primorja: Bar, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj. Ukoliko studenti iz opština Crnogorskog primorja ne budu ispunjavali uslove, stipendija će biti dodjeljena studentima iz drugih opština Crne Gore.
Ukoliko se prijavi više kandidata prednost imaju kandidati koji imaju veću prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija, kao i studenti koji su na višoj godini studija. Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju biće objavljena na internet stranici JP, najkasnije do 30. novembra 2017. god. Kandidat ima pravo prigovora na rang listu JP-a u roku od osam dana od dana objavljivanja. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja. Stipendija se odobrava za studijsku 2017/2018. godinu i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata. Visina stipendije na mjesečnom nivou je 200,00 €.

USLOVI

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti:
– koji su prvi put upisali semestar studijske 2017/2018. godine,
– koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha u toku studija najmanje 8,50.

NAČIN PRIJAVE

Studenti koji konkurišu za stipendiju dostavljaju:
• Formular za prijavu (u prilogu);
• Potvrdu o redovnom upisu akademske godine 2017/2018.;
• Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnih godina studija;
• Uvjerenje o državljanstvu;
• Uvjerenje o prebivalištu.
Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Studenti kojima se dodijeli stipendija su u obavezi da dostave original ili ovjerenu kopiju navedenih dokumenta na arhivu JP (Trg Sunca bb, 85310 Budva) prije potpisivanja Ugovora o stipendiranju

ROK ZA PRIJAVU:

31. oktobar 2017 godine.

VIŠE INFORMACIJA

JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva sinonim je za kvalitet, inovativnost i društveno odgovorno poslovanje.

Detaljne informacije o stipendiji: Vodovod Budva dodjeljuje sedam stipendija