mladiinfo

Učestvujte u treningu “Instrumenti za društveni razvoj”

U okviru Erasmus + programa, Mladiinfo Montenegro poziva sve mlade da se prijave za učešće u treningu (training course – TC) pod nazivom “Instrumenti za društveni razvoj – drugi dio” koji će biti održan od prvog do osmog decembra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji. Projekat će okupiti 20 učesnika i 5 personalnih asistenata iz 10 zemalja.

 

OBLAST:

 

pozorište, moderni ples, socijalna inkluzija, ljudska prava

 

OPIS

 

Trening je namijenjen za 20 učesnika i 5 personalnih asistenata iz 10 zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Francuska, Grčka, Crna Gora, Portugal, Rumunija, Srbija, Španija. Program ima za cilj izgradnju kapaciteta omladinskih radnika o tome kako da rade sa mladima sa invaliditetom, kroz različite pozorišne alate/instrumente i metode i savremene plesne tehnike (tjelesni izraz i improvizacija). Intenzivna obuka uključuje javnu prezentaciju kreativnog rada.

Program obuhvata sljedeće aktivnosti:

– TC za omladinske radnike u Vrnjačkoj Banji, Srbija;
– izrada skupa alata od strane timova trenera (komplet alata će pružiti opis svih radionica koje se primjenjuju tokom TC-a);
– implementacija lokalnih radionica kao nastavak projekta na lokalnom nivou (učesnici mogu koristiti proizvedene instrumente) – organizacije će dobiti budžet za implementaciju lokalnih radionica;
– on-line evaluacija sprovođenja radionica na lokalnom nivou.

Odabranim kandidatima će biti obezbijeđeni smještaj i hrana, kao i troškovi putovanja, pri čemu aplikanti nijesu u obavezi da plate naknadu za učešće.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju omladinski radnici – društveni lideri, treneri, nastavnici/edukatori, asistenti u nastavi i facilitatori. Kvalifikovani kandidati žele da postanu aktivni u oblasti pozorišta i savremenog plesa (izraz tijela / improvizacija) i stiču nove informacije / praksu u samoposluživanju, samoregulaciji, timskom radu, socijalnoj inkluziji, radu sa i za osobe sa invaliditetom, ljudskim pravima. Takođe, aplikanti će naučiti kako da koriste kreativne alate prilikom rada sa grupama koje uključuju mlade osobe sa invaliditetom.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: kontakt@mladiinfo.me

 

VIŠE INFORMACIJA

 

NVO Mladiinfo Montenegro je nevladina organizacija osnovana 30. marta 2011. godine u Podgorici. Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih, informisanje, promovisanje volonterizma i aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih.

Detaljnije: kontakt@mladiinfo.me

Iz oblasti aktivizma predlažemo i Erasmus+ Tuning in obuka za omladinske radnike

Comments are closed.