mladiinfo

Program stažiranja u oblasti komunikacija/građanskih prava 

Equal Rights Center iz Vašingtona poziva kandidate iz čitavog svijeta da se prijave za program stažiranja u oblasti komunikacija i građanskih prava u Vašingtonu.

OBLAST:

marketing, komunikacije, građanska prava, novinarstvo i digitalne komunikacije

OPIS

U okviru programa, odabrani kandidati će raditi na svim poslovima organizacije koji doprinose boljem medijskom prezentovanju i povećavaju dostupnost organizacije na društvenim mrežama. Stažisti će takođe podržavati različite programe koji promovišu građanska prava.

Program stažiranja traje od sredine januara 2018. do sredine maja 2018. godine. Organizacija ne pokriva troškove stažiranja, ali studenti se mogu obratiti za finansijsku podršku svojim akademskim institucijama. Od studenata se očekuje dostupnost u trajanju od najmanje 12 nedjelja, sa skraćenim radnim vremenom od 15 do 20 sati sedmično.

Pripravnici će imati sljedeće odgovornosti:

– pomoć pri upravljanju društvenim medijima, web i elektronskim komunikacijama;
– pravljenje kopija, povremeno i blagovremeno pripremanje zanimljivih tekstova koji će se postavljati na blogu;
– rad na svim nalozima organizacije;
– praćenje google upozorenja i ostalih izvora koji su vezani za oblasti kojima se organizacija bavi;
– prikupljanje i ažuriranje podataka i izvještaja koji treba da isteknu, a koji se odnose na proširenje organizacije;
– pružanje podrške web timu organizacije;
– podrška timu koji prima telefonske pozive od ljudi koji su doživjeli neki oblik diskriminacije i pronalaženje rješenja za riješavanje njihovih problema;

Program priprema kandidate za razvoj njihove buduće karijere, a kandidati će steći:

– iskustvo u radu sa dizajnerima, projektnim menadžerima, kao i svim ostalim timovima i klijentimaorganizacije;
– iskustvo koje će im koristiti u toku postdiplomskih studija;
– iskustva koja će im koristiti u daljoj karijeri.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati iz čitavog svijeta. Da bi bili dio programa, aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove i posjedovati sljedeće osobine:

– stečeno obrazovanje ili kurs u kopiranju, uređivanju, razvijanju sadržaja mreže i u društvenim medijima;
– stečeno obrazovanje i interesovanje za građanska prava, društvenu pravdu i o pitanjima zastupanja;
– trenutno pohađanje osnovnih studija u oblasti komunikacija, odnosa sa javnošću ili srodnih društvenih nauka (istorija, sociologija, psihologija, politika, itd);
– otvorenost za kulturološku, rasnu, etničku i socioekonomsku raznolikost;
– interesovanje za građanska prava i socijalnu pravdu;
– sposobnost za individualni i rad u timu;
– sposobnost za rad u različitom okruženju;
– fleksibilnost, inicijatorski duh i mogućnost dobrog rasuđivanja;
– odlično umijeće pisane i verbalne komunikacije i interpersonalne sposobnosti;
– dobre organizacijske i vještine upravljanja vremenom i riješavanja zadataka;
– sposobnost uspješnog obavljanja zadataka i ispunjavanja istih na vrijeme uz povremene prekide;
– integritet, poštovanje i diskrecija kada su u pitanju povjerljive informacije;
– vještina upravljanja internetom u cilju istraživanja;
– dobro poznavanje Microsoft Office programa;

Poželjno je i prethodno znanje i iskustvo sa softverskim dizajnom i aplikacijama kao što su: Adobe Creative Suite, InDesign, Convio i Constant Contact, kao i iskustvo s HTML-om, rad sa društvenim grupama koje zastupaju civilna prava, poznavanje drugog stranog jezika, iskustvo prikupljanja podataka sa ljudima koji su bili žrtve diskriminacije, stečeno znanje o ADA i/ili FH Act.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: internship@equalrightscenter.org. Polje predmeta poruke mora biti naslovljeno sa “Fall 2017 Communications & Civil Rights Internship application of (Ime i prezime)”. Potrebno je dostaviti rezime i propratno pismo u kome aplikanti navode za koji su posao zainteresovani “na ruke” koordinatoru operacija Diego Rivieri.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su stalno otvorene.

VIŠE INFORMACIJA

Equal Rights Center je organizacija sa sjedištem u Vašingtonu koja se bavi građanskim pravima i otkriva sve oblike diskriminacije. Organizacija promoviše jednake mogućnosti za zapošljavanje, stanovanje i ostvarivanje drugih prava na državnom nivou.

Detaljnije: Program stažiranja u oblasti komunikacija/građanskih prava .