mladiinfo

Erasmus+ trening za omladinske radnike u Dablinu

Léargas, nacionalna SALTO – YOUTH agencija, iz Dablina poziva omladinske direktore i više osoblje omladinskih organizacija da se prijave za trening kurs pod nazivom “Like a Boss! Making Erasmus+ work for you” koji će se održati od 27. februara do 2. marta 2018. godine u Dablinu, Irska.

OBLAST:

menadžment

OPIS

Trening kurs se organizuje u okviru projekta ” Europe Goes Local- Supporting Youth Work at a Municipal Level” – trogodišnji projekat strateškog partnerstva u okviru programa Erasmus + sa ciljem podizanja kvaliteta omladinskog rada, posebno kroz unapređenje saradnje između različitih zainteresovanih strana.

Trening je namijenjen direktorima, menadžerima i višem osoblju u omladinskim organizacijama kako bi ih podržali da integrišu međunarodne mogućnosti rada mladih u svoje organizacione planove i strategije. Cilj ovog trodnevnog događaja je i razvoj liderskih vještina i dijaloga putem specifičnog modula koji će obezbjediti stručnjaci u pružanju obuke za transformativne liderske vještine za menadžere. Neka od pitanja koja će se obrađivati u okviru programa su:

• vrijednosti programa Erasmus+ Youth in Action;
• izazovi sa kojima se suočavaju omladinske organizacije i na koji način Erasmus + može pomoći u rješavanju ovih problema;
• identifikacija problema sa kojima se suočavaju omladinske organizacije;
• rad na planovima i strategijama kako bi se povećala integracija mladih u inostranstvu;

U okviru programa, 25 odabranih kandidata će usvojiti vještine koje će im omogućiti lakše vođenje organizacije. Događaj će finansirati program Erasmus + Youth in Action. Odabranim kandidatima će biti obezbjeđeni svi troškovi (smještaj, putovanje, viza, itd) koji su relevantni za učešće na kursu, osim naknade za učešće čiji iznos varira u zavisnosti od zemlje.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju mladi direktori, menadžeri i viši službenici omladinskih organizacija iz Erasmus+ programskih zemalja. Preduslov za prijavu je dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni obrazac na: Prijavni obrazac.

ROK ZA PRIJAVU:

8. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

SALTO-YOUTH je mreža osam resursnih centara koji rade na evropskim prioritetnim aktivnostima u oblasti mladih. SALTO obezbjeđuje resurse za neformalno učenje za omladinske radnike i mlade lidere i organizuje aktivnosti obuke za podršku organizacijama i nacionalnim agencijama u okviru programa Erasmus +.

Detaljnije: Erasmus+ trening za omladinske radnike u Dablinu