mladiinfo

Seminar za omladinske radnike u Litvaniji

Nacionalna agencija za međunarodnu omladinsku saradnju (National Agency of international youth co-operation) iz Litvanije poziva omladinske organizacije da se prijave za seminar koji se održava povodom završne faze projekta “Cross over” od 12. do 16. februara 2018. godine u trening centru “Daugirdiskes” u Litvaniji.

OBLAST:

Erasmus+ Key Action 2, omladinski rad

OPIS

Događaj se organizuje u okviru završne faze projekta “Cross over” u cilju povećanja razumijevanja Erasmus + Key Action 2 u periodu od 12. do 16. februara 2018. godine u Litvaniji. Cilj međunarodnog seminara je da se poboljša kvalitet strateških projektnih partnerstava u okviru Key Action 2. Konkretni ciljevi događaja su:

• povećati dubinsko razumijevanje Erasmus + Key Action 2 među potencijalnim korisnicima;
• obezbjediti prostor za dalji razvoj projektnih ideja sa partnerima i za povratne informacije i konsultacije sa predstavnicima nacionalnih agencija (NA);
• istražiti specifičnosti strateških partnerstava u po pitanju mladih;
• podržati razvoj strateško – partnerskih projekata zasnovanih na međusektorskoj saradnji.

Očekuje se da će biti do pet učesnika za pet projektnih zemalja (Češka, Litvanija, Letonija, Hrvatska, Malta i Rumunija) i jedan do dva učesnika za svaku drugu zemlju.

Učesnici će proširiti projektne ideje i popuniti aplikacije za strateško partnerstvo, dalje razvijati projektne ideje o strateškom partnerstvu, diskutovati o temama o kojima se govorilo na nacionalnim treninzima. Učesnici će povećati razumijevanje kriterijuma kvaliteta i promovisati prednosti saradnje između različitih sektora, te istražiti potencijale pozitivnog uticaja na omladinski rad i neformalno učenje putem KA2 SP projekata. Oni će istražiti koncept strategije dugoročnih partnerstava. U okviru programa, očekuje se da će se ostvariti sljedeći rezultati:

• bolje razvijen projekat;
• povećana spremnost za prijavu na Erasmus+;
• bolje razumjevanje zahtjeva kvaliteta u KA2 projektima;
• bolje razumjevanje realnosti mladih u zemljama;
• bolje razumjevanje pristupanja partnerstvu na strateški način;
• mogućnost pronalaženja potencijalnih partnera.

Događaj će finansirati program Erasmus + Youth in Action. Odabranim kandidatima će biti obezbjeđeni svi troškovi (smještaj, putovanje, viza, itd) koji su relevantni za učešće na kursu, osim naknade za učešće koja varira u zavisnosti od zemlje.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju omladinski radnici i lideri, projektni menadžeri i učesnici “Cross Over” projekta iz Češke, Litvanije, Letonije, Hrvatske, Malte i Rumunije i ostalih programskih zemalja. Preduslov za prijavu je dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni obrazac na: Prijavni obrazac.

ROK ZA PRIJAVU:

10. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

SALTO-YOUTH je mreža osam resursnih centara koji rade na evropskim prioritetnim aktivnostima u oblasti mladih. SALTO obezbjeđuje resurse za neformalno učenje za omladinske radnike i mlade lidere i organizuje aktivnosti obuke i kontakata za podršku organizacijama i nacionalnim agencijama u okviru programa Erasmus +.

Detaljnije: Seminar za omladinske radnike u Litvaniji