mladiinfo

Evropska komisija raspisala konkurs za pripravnika

Evropska komisija raspisala je konkurs za pripravnika u ovoj instituciji ili nekom od organa drugih evropskih institucija, namijenjen nosiocima univerzitetskih diploma iz cijelog svijeta.

OBLAST

Edukacija

OPIS

Konkurs je namijenjen kandidatima koji su okončali studije i stekli diplomu najmanje stepena bečelor, sa dobrim praktičnim znanjem engleskog, francuskog ili njemačkog jezika i najmanje još jednog jezika za one koji su državljani EU. U slučaju da nisu odabrani za pripravnike, studenti se mogu prijavljivati više puta ako su prošli predselekciju. Kandidati će primati mjesečni grant u iznosu od 1.176 eura kao i nadoknadu putnih troškova i zdravstvenog i ličnog osiguranja.

USLOVI

Kandidati moraju posjedovati potvrdu od univerziteta da njihova diploma odgovara nivou obrazovanja od tri studijske godine (može i suplement, transkript ocjena), potvrdu o dobrom poznavanju nekog od navedenih jezika ranga C1/C2 prema CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages), trebaju navesti do tri prethodna radna iskustva sa akcentom na međunarodno iskustvo, svoj motiv za učešće u programu, kompjuterske, organizacione i druge vještine, kao i svoje publikacije i naučne radove ukoliko je primjenjivo.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati se prijavljuju putem elektronskog formulara, nakon čega će kandidati koji su prošli predselekciju biti pozvani da dodaju i kopije ličnih isprava.

ROK ZA PRIJAVU:

31. januar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Više informacija i detaljnih uputstava o konkursu dostupno na zvaničnoj prezentaciji https://ec.europa.eu/stages/home_en