JFUNU stipendije za master program održivog razvoja

Japanska fondacija za Univerzitet Ujedinjenih Nacija nudi stipendije za istaknute studente zemalja u razvoju kojima su potrebna sredstva za nastavak školovanja na Univerzitetu Ujedinjenih Nacija – Institutu za napredne studije u oblasti održivog razvoja.

OBLAST:

Održivi razvoj

OPIS

Radi se o ograničenom broju stipendija isključivo za masters nivo studija, za koje fondacija izdvaja oko 120.000 jena (otprilike oko 885 eura) u svrhu životnih troškova i pokriva troškove školarine. Putni, administrativni i troškovi osiguranja su na teret studenta.

USLOVI

Da bi se prijavio za stipendiju student mora iskazati snažno interesovanje za oblast održivog razvoja, mora poticazi iz neke od zemalja u razvoju, imati istaknut prethodni akademski uspjeh na bečelor nivou (3.5/4 GPA), i ne smije biti nosilac dozvole za trajni boravak ili rad u Japanu.

NAČIN PRIJAVE

Prijava se vrši preko onlajn formulara dostupnog na linku. Kandidati čije su aplikacije odobrene će biti automatski prijavljeni za stipendiju te nije potrebna odvojena aplikacija.

ROK ZA PRIJAVU:

28. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o master programu posjetite zvaničnu veb prezentaciju Univerziteta na linku