mladiinfo

Pune postdiplomske stipendije Univerziteta u Tokiju

Univerzitet u Tokiju dodjeljuje pune stipendije međunarodnim studentima koji žele da upišu master studije na Fakultetu za postdiplomske studije nauke (GSS) u Japanu.

OBLAST:

nauka

OPIS

Stipendijski program je namijenjen finansijskoj podršci samofinansirajućih studenta iz inostranstva i studenata sa izvanrednim akademskim rezultatima. Izabranim kandidatima će biti dodijeljen određen broj mjesečnih stipendija u iznosu od 150 000 jena po kandidatu. Stipendije su namijenjene za studije sa početkom u avgustu/septembru 2018. godine.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi samofinansirajući studenti iz inostranstva sa izuzetnim akademskim rezultatima koji prođu prijemni ispit za Magistarski program na Fakultetu za nauku sa početkom u aprilu ili septembru 2018. godine. Prednost će imati kandidati iz UTRIP (studijska praksa Univerziteta u Tokiju) programa. Kandidati koji su već u Japanu ili primaju ili očekuju da dobiju bilo koju drugu stipendiju nemaju pravo na prijavu.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose putem pošte na adresu: International Liaison Office Graduate School of Science, the University of Tokyo Room 101, Faculty of Science Bldg. 1 7-3-1, Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 JAPAN Tel: +81-3-5841-7630.

Kandidati moraju dostaviti dokumentaciju za prijavu Kancelariji međunarodne komisije na Fakultetu za nauku istovremeno sa prijavom za upis na master program na Fakultetu. Potrebno je dostaviti:
– popunjeni prijavni obrazac za stipendijski program
– preporuku za prijavni obrazac za stipendijski program (od strane stručnog lica sa univerziteta kandidata).

ROK ZA PRIJAVU:

31. oktobar 2017. godine i 1. maj 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

GSS se sastoji od pet odsjeka i dvanaest pridruženih centara i istraživačkih institucija. Kursevi na GSS-u pokrivaju širok spektar oblasti za specijalizaciju u nauci. Predavači na fakultetu su članovi odsjeka fakulteta, ili drugih odsjeka i istraživačkih instituta Univerziteta u Tokiju ili drugih institucija.

Detaljnije:  Pune postdiplomske stipendije Univerziteta u Tokiju

Iz oblasti nauke predlažemo i Međunarodne stipendije za talentovane studente Victoria univerziteta