mladiinfo

Stipendija za postdiplomska istraživanja o holokaustu 

Mandel centar za napredna istraživanja o holokaustu objavljuje konkurs za dodjelu nagrada studentima koji žele da budu dio Visiting Fellowships programa. Budući stipendisti će imati priliku da posjete Memorijalni muzej holokausta u Vašingtonu i dobiju stipendiju za njihove istraživačke projekte.

OBLAST:

istraživanja o holokaustu

OPIS

Vrijednost stipendija iznosi 3,700 dolara mjesečno i pokriva troškove izdržavanja, putovanja i razne druge troškove koji se tiču istraživanja kandidata.

Dobitnici stipendije će imati pristup fleksibilnim radnim prostorima, računarima, telefonima i fotokopirnim uređajima.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati iz svih zemalja. Kandidat je u obavezi da radi na svojoj PhD disertaciji, bavi se postdoktorskim istraživanjima, ili je već stekao svoju postdoktorsku ili PhD diplomu (vremenski uslovljeno).

NAČIN PRIJAVE

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na engleskom jeziku, a potrebno je da kandidat dostavi sljedeća dokumenta:

– popunjeni online prijavni obrazac
– prijedlog projekta u pdf formatu (najviše pet strana)
– radnu biografiju u pdf formatu (najviše dvije strane)
– dva pisma preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

15. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Džek, Džozef i Morton Mandel centar za napredne studije holokausta obezbijeđuje kontinuirani rast u oblasti studija o holokaustu. Centar promoviše umrežavanje i kooperativne projekte među naučnicima širom svijeta koji proučavaju holokaust i osigurava buduća proučavanja holokausta u Sjedinjenim Državama i inostranstvu.

Detaljnije: Stipendija za postdiplomska istraživanja o holokaustu