mladiinfo

Info dan Ministarstva evropskih poslova u Podgorici

Predstavnica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro prisustvovala je Info danu povodom objave prvog Poziva instrumenta za podršku razvoja projekata podržanog od strane Dunavskog transnacionalnog programa koji je organizovalo Ministarstvo evropskih poslova u Evropskom informativnom centru.

Na početku samog događaja, prisutnima se obratila generalna direktorica Direktorata za evropske fondove Ivana Glišević-Đurović. Ona je navela da ovaj program predstavlja jedan od devet programa evropske teritorijalne saradnje u kojima Crna Gora ima pravo da učestvuje. Ukupan budžet programa za period od sedam godina iznosi 275 miliona eura, od kojih je zemljama korisnicama IPE Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji na raspolaganju oko 20 miliona eura.

„Podsjetila bih i na to da smo u okviru Dunavsko transnacionalnog programa organizovali, odnosno objavili dva javna poziva. U okviru prvog poziva, bio je predviđen fond u iznosu od 91 milion eura za zemlje Evropske unije, odnosno 10 miliona eura za tri zemlje koje sam pomenula, dakle, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i odabrano je 54 projekta. Od tih 54, naši crnogorski partneri učestvuju u osam projekata i ukupna vrijednost tih projekata je nešto viša od 720 000 eura.“

Đurović je dodala da je drugi poziv zatvoren krajem juna, a da se konačni rezultati očekuju do kraja godine i da će naša zemlja ostvariti veliko učešće u tim projektima. Iako predstavljaju dva različita instrumenta, program i strategija Evropske unije za Dunavski region imaju iste ciljeve i djeluju na istom teritorijalnom području. Đurović je navela da ukupan budžet ovog poziva iznosi nešto više od 1 000 000 eura, a da će pravo na učešće imati 36 projektnih prijedloga. Očekuje se po tri projekta za svih 12 prioritetnih oblasti koje su predviđene strategijom. Maksimalan budžet projekta ograničen je na 50 000 eura. Navedeno je da svi koji žele da predaju svoje projekte to mogu uraditi nakon što izaberu partnera koji mora biti iz EU zemalja. Sve informacije koje se odnose na program mogu se dobiti kontaktom Ministarstva evropskih poslova. Iako nije ograničen broj aplikacionih projekata, jako je bitno da organizacija ima finansijska sredstva koja će u njega uložiti.

 

mladiinfo

mladiinfo

mladiinfo

mladiinfo

mladiiinfo

mladiinfo