mladiinfo

Izložba i okrugli sto u Omladinskom centru

NVO Prima u utorak 26. septembra  sa početkom u 11 sati organizuje okrugli sto “Uloga javnog i civilnog sektora u borbi protiv govora mržnje – domaća i regionalna iskustva”, u Omladinskom centru u Podgorici.

Cilj organizovanja okruglog stola je upoznavanje učesnika i javnosti sa urađenim i planiranim na polju borbe protiv govora mržnje, kao i predstavljanje kampanja koje su realizovane tokom projekta „Svi ustajemo protiv govora mržnje“, podržanog kroz program Erasmus+ Evropske unije.

Nakon završenog okruglog stola biće organizovana i izložba najboljih fotografija mladih koji su učestvovali u kampanji protiv govora mržnje na internetu i u svakodnevnom životu.

Na okruglom stolu će govoriti:

  • Aida PEROVIĆ – IVANOVIĆ, izvršna direktorica NVO Prima;
  • Nenad KOPRIVICA, generalni direktor Direktorata za mlade, Ministarstvo sporta;
  • Vanja RAKOČEVIĆ, pedagogica i koordinatorka Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović“
  • Tamara ČIRGIĆ, program menadžerka u NVO Forum mladi i neformalna edukacija
  • Polina Čečina, aktivistkinja Omladinskog kluba Tivat i učesnica projekta ARAHS u Crnoj Gori
  • Teodora RADANOVIĆ, koordinatorka kampanje za Srbiju, NVO Edit centar, Novi Sad, Srbija
  • Ismail ŠEHIĆ, koordinator kampanje za Bosnu i Hercegovinu, Opštinska organizacija Crveni križ Novo Sarajevo, BiH.