mladiinfo

Kuwait water Association stažiranje

Kuwait water Association (KWA) je NVO posvećen zaštiti resursa vode u Kuvajtu. Stažiranje koje pružaju je prilika da se akademsko znanje testira kroz praktično radno iskustvo. Dužina trajanja prakse je najmanje 3 mjeseca (sa mogućnošću produženja do godinu dana).

Glavni cilj svakog stažiranja treba biti pružanje šanse stažistima da usvoje nova znanja i steknu organizaciono iskustvo, ujedno doprinoseći potrebama organizacije.

KWA ohrabruje uključivanje različitih entiteta u rješavanju pitanja vode i okoline i podiže svijest javnosti promovišući aktivnosti zajednice na lokalnom nivou. Omogućava usvajanje politika i primjenu međunarodnih standarda o vodama i životnoj sredini. Neki od projekata uključuju: svijest o vodama u školama, obuku i izgradnju kapaciteta za vodu, kontrolu vode u zgradama, konferencije, radionice itd. Trenutno, KWA nudi stažiranje koje podrazumijeva podršku koordinaciji rada i programa. Namijenjen je oblastima ekonomije, biznisa, menadžmenta i finansija, zaštite životne sredine, novinarstva i marketinga.
Kandidat treba da je motivisan, posvećen poslu, da naporno radi, da je spreman da pokaže inicijativu, da je kreativan, inovativan, samostalan ali i da može raditi u timu, da može logično i analitički pisati, da ima istraživačke vještine, da može da preuzme odgovornost, da ima dobre liderske i komunikacione vještine, da može razumjeti različite stavove i mišljenja kao i različite društvene teme, posebno u polju mladih, da posjeduje entuzijazam za istraživanje i masovnu komunikaciju, da ima sklonost ka radu na projektima, da je društven i da može da radi sa lokalnom zajednicom. Zadaci se razlikuju i mijenjaju se u zavisnosti od potreba organizacije a mogu biti podrška u administrativnim poslovima, planiranje događaja i upravljanje, prikupljanje i analiza informacija, priprema komunikacionih alata i materijala.
KWA trenutno radi na obuci studenata i zaposlenih o razvijanju svijesti o vodama i energetici. Ostale aktivnosti uključuju (ali nisu ograničene na): reagovanje i praćenje poziva za prijedloge, rad na izradi novih strategija za dobijanje sredstava za vodu, energiju i životnu sredinu, rad na objezbjeđivanju održavanja najviših standarda istraživanja i prikupljanja podataka u vezi sa različitim aktivnostima KWA- a, praćenje administrativnog i tehničkog rada vezanog za pojedine aktivnosti, učestvovanje u relevantnim aktivnostima koji se održavaju u Kuvajtu. Nudi se pokrivanje troškova smještaja i troškova lokalnog prevoza.

Kandidati treba da dostave prijavu na: kwa@kwa.org.kw, a obrazac za prijavu se može preuzeti onlajn. Period za prijave je otvoren za jedan ili više ciklusa godišnje. Detaljnije informacije mogu se naći na: https://www.kwa.org.kw/.