Konkurs za projekte Savjeta Evrope

Savjet Evrope je objavio poziv za dostavljanje predloga projekata koji doprinose razvoju demokratskih i inkluzivnih društava kroz promociju demokratskog građanstva i obrazovanja za ljudska prava.


OBLAST:

Edukacija

OPIS

Tematski fokus ovog projekta je implementacija pravnih okvira Savjeta Evrope u vezi sa digitialnim državljanstvom, kao i izgradnja demokratske i inkluzivne školske kulture. Biće podržani projekti koji pomažu izgradnji demokratskih i inkluzivnih društava.

USLOVI

Projekti treba da uključe ministarstva, škole, obrazovne ustanove, učenike/ce, NVO-e, roditelje.

NAČIN PRIJAVE

Ispuniti sva polja naznačena na formi za prijavljivanje, i zajedno sa neophodnim dokumentima poslati na mejl DISCO2017.Applications@coe.int sa naslovom “Application – Democratic and Inclusive School Culture in Operation – Call for Proposals 1.”

ROK ZA PRIJAVU:

12. februar

VIŠE INFORMACIJA

Više informacija i spisak neophodne dokumentacije dostupni na linku